CIT Training Courses Confirmation of Participants

विशेष सूचना : कोणत्याही प्रशिक्षण कार्यक्रमाला उपस्थित होण्यापूर्वी या पृष्ठावरील याद्यांमध्ये आपले नाव असल्याची खात्री करावी. यादीत नाव नसल्यास दूरध्वनीद्वारे खात्री करावी. यादीमध्ये आपले नाव असल्यासच प्रशिक्षण कार्यक्रमास यावे. (contact no 2560 8277 / 8285)
Click Here To Open Confirm Participant List
(Note :-Participants should reach YASHADA latest by 9.30 am on the day of their Training.)