Skip to Main Content  |   Skip to Navigation | Decrease Font Size  Normal Font Size  Increase Font Size    High Contrast Theme Normal Contrast  Dark Contrast                                                                                                                                                                       Site Map    Login

CIT Training Courses

विशेष सूचना : कोणत्याही प्रशिक्षण कार्यक्रमाला उपस्थित होण्यापूर्वी या पृष्ठावरील याद्यांमध्ये आपले नाव असल्याची खात्री करावी. यादीत नाव नसल्यास दूरध्वनीद्वारे खात्री करावी. यादीमध्ये आपले नाव असल्यासच प्रशिक्षण कार्यक्रमास यावे. (contact no 2560 8277 / 8285)
(Note :-Participants should reach YASHADA latest by 9.30 am on the day of their Training.)